Inred med växter och grönska

Växter och grönska kan göra underverk för hemmet. Allt från små blommor till hela palmträd kan vi ställa ut i hemmets olika rum. Här följer några användbara tips på hur man kan inreda mer grönt hemma.

Att tänka på placeringen

Växter är som allt annat vi inreder våra hem med i många avseenden. En viktig aspekt är att alltid tänka på var man ställer dem. Både små och stora växter har sin plats i inredningen och ibland är den bästa metoden att helt enkelt prova sig fram. Flytta runt växterna på olika bords-, bänk- och golvytor för att se var de gör sig bäst. Testa även att placera olika slags växter med varandra  i mindre grupper och se hur de kompletterar varandra.

Rätt växter vid rätt fönster

Fönsterväxter är bland de vanligaste i många hem. Med det är dock värt att tänka på vilka växter man ställer i vilket fönster. Detta handlar på många vis om just väderstreck då olika väderstreck får olika mycket och olika starkt solsken. Vid nordligt vettande fönster passar växter som klarar av mörkare förhållanden. Öster- och västerfönster får å andra sidan en hel del sol, men inte stark sol. Väldigt många olika växter kan därför trivas där. Sydlig riktning får också mycket solsken, men tidvis även stark sol. Håll allt detta i åtanke och kolla upp de enskilda växternas behov för att de ska kunna må så bra som möjligt.

Något mer unik växtlighet

Växter kommer i alla möjliga former och trivs ju som sagt i olika förhållanden. En form som kanske inte många direkt tänker på är växter som trivs under vattnet. Detta kan vara riktigt annorlunda och häftigt att inreda hemmet med. Med detta behövs så klart en undervattensmiljö och det finns riktigt snygga så kallade nanoakvarium man kan skaffa som inte alls tar upp stor plats i hemmet. Och vill man ha lite extra liv och rörelse i dem kan man alltid köpa några sötvattensräkor eller liknande djur som klarar sig bra på den lilla ytan.