Vatten – Det viktigaste i hemmet

Bara i Sverige förbrukar varje person cirka 160 liter vatten på 24 timmar. 10 liter av dessa är dricksvattnet. Det är viktigt att vattnet vi dricker är rent.

Det är också något du själv ofta måste ta ansvar för när det gäller lantstället eller sommarstugan.

Vem har egen brunn?

Många människor som har egen tomt eller bor ute på landet har en egen brunn. Det finns flera fördelar med att ha egen brunn; bland annat behöver man inte betala några vattenräkningar och vattnet smakar ofta bättre än kommunalt vatten. Det är många stugor som inte har rinnande vatten och brunnen är då var man hämtar sitt dricksvatten.
Viktigt vatten
För de personer som dricker sitt eget brunnsvatten är det viktigt att man regelbundet kontrollerar att vattnet är tjänligt. Känner man minsta smak- lukt- eller färgförändring måste man omedelbart testa vattnet. Socialstyrelsen rekommenderar att man testar sitt brunnsvatten var tredje år minst. Förorenat vatten kan orsaka många hälsoproblem.

Hur renar man vattnet?

Att få rent vatten är inget problem. Det första man måste göra är en vattenanalys. Det finns företag som tar emot ditt vattenprov och analyserar det, helt gratis. När vattnet analyseras söker man främst efter ämnen som järn, nitrat och mangan och man kontrollerar Ph-värdet och hårdheten bland annat. Vill man ta reda på om det finns metaller i vattnet eller se radonhalten kan man beställa en annan sorts analys.

Skulle analysen hitta förhöjda värden av något ämne i vattnet finns det många saker att göra för att åtgärda problemet. Det finns bland annat filter för att rena vattnet samt andra åtgärder att vidta för att göra brunnen säker att dricka ur.