Snyggt på taket

Plåttak på svenska småhus är inte helt ovanligt, men ändå inte lika vanligt som taktegel och betongpannor. Vi gör gärna traditionella val då vi ska bygga hus och det känns rejält med riktigt tegel på taket.Det är i mycket en fråga om estetiska värden. Tegel ger ett gediget intryck och som ett naturmaterial skiftar alltid tegelpannor en aning i färg vilket ger liv åt takets utseende.PlåttakPlåttak har dragits med lite dåligt rykte då äldre material har rostat och slarvigt lagda tak har läckt in regnvatten och smält snö. Dagens material är annorlunda och av mycket hög kvalitet. Naturligtvis måste också ett plåttak läggas på ett korrekt sätt för att hålla tätt. För att vara säker på att det blir gjort bör man anlita ett proffs.

Hur länge håller ett tak?

Ett tegeltak kan hålla i många år men måste tittas till och spräckta tegelpannor måste bytas ut. Även underlaget, som är lagt på takpapp, behöver bytas efter ett antal år. Teglet däremot kan säkert hålla i 50 år eller mer, men det är ovanligt att återanvända det.Plåttak kan hålla nästan lika länge, i cirka 40 år om man sköter det väl. Men plåttak är dock inte helt underhållsfritt. Åtminstone en gång om året bör du se till att allt är helt och i sin ordning. Takplåten är uppbyggd av flera skikt som ska ge färg åt plåten och samtidigt skydda den. Blir en takplåt skadad bår den åtgärdas snabbt.Det finns bättringsfärger och andra system för att underhålla takplåten och ge den ett fortsatt liv. Den stora fördelen med ett plåttak är att det är lätt och kräver en betydligt enklare takkonstruktion än ett tegeltak. Det gör att plåttaket blir mycket konkurrenskraftigt då man jämför pris vid nybyggnad.